3 tips voor meer inlevingsvermogen

Mensen met een groot inlevingsvermogen worden gezien als prettige mensen die vertrouwen oproepen. We denken vaak dat we ons altijd goed inleven in de ander, maar in de praktijk is dit echter anders. We zijn vaak met onszelf bezig en vormen heel snel meningen en oordelen over anderen.

Wil je je meer inleven in de ander, dan moet je met je aandacht en emoties stilstaan bij de ander. Kijken en luisteren zonder oordeel. Onderstaande tips kunnen je hierbij helpen.

1. Leer jezelf kennen

Om je goed te kunnen inleven in andere mensen, is het belangrijk om ook jezelf goed te leren kennen. Wie ben jij en wat voel je? Begrijp je waar je emoties en gedachten vandaan komen? Pas als je je eigen gevoelens en gedachten kunt plaatsen, kun je je inleven in de ander. Je kan op deze manier de gedachten en gevoelens van de ander herkennen aan de hand van je eigen ervaringen en gewaarwordingen. Neem jezelf dus eens kritisch onder de loep. Hoe beter je jezelf kent, hoe meer je je gaat kunnen inleven in een andere persoon. Empatisch vermogen is een grote kracht als je betere sociale contacten wilt krijgen.

2. Werk aan je communicatieskills

In plaats van meteen je eigen mening te vormen, luister je eerst best naar de ander. Dit doe je zonder eigen invulling en zonder vooroordelen. Praat nooit door de ander heen, maar sta open voor het hele verhaal. Het kan goed zijn dat de ander zich heel begrepen kan voelen na het doen van jouw verhaal waarin je iets soortgelijks hebt meegemaakt, maar toch mag je de ander niet zomaar onderbreken. Neem je tijd en denk na voor je een antwoord geeft. Toon oprechte interesse in de ander door veel vragen te stellen.

3. Lees de emoties van de ander

Door meer op de lichaamstaal en gezichtsuitdrukking van de ander te letten, word je beter bewust van hoe iemand zich voelt. Kijk eens goed wat je ziet. Klopt het wat de ogen en de mond vertellen? Iemand kan bijvoorbeeld wel glimlachen, maar de ogen kunnen leegte uitstralen. Een ingezakte houding kan wijzen op desinteresse of verveling. Let dus niet alleen op wat iemand zegt, maar kijk ook naar de houding, uitdrukking en lichaamstaal.