Wat kan gynaecologie Amsterdam voor u betekenen?

Er bestaan heel wat gynaecologische aandoeningen waar u als vrouw mee kunt worden geconfronteerd. Deze aandoeningen hoeven lang niet altijd ernstig te zijn, maar kunnen wel zorgen voor de nodige ongemakken. Omwille van deze reden kan het aan te raden zijn om tijdig een onderzoek uit te laten voeren bij een dienst gynaecologie Amsterdam. Een bezoek aan deze dienst wordt overigens eveneens aangeraden voor dames die bijvoorbeeld met vragen kampen in verband met anticonceptie. Is bij u de menopauze aangebroken en heeft u niet alleen nood aan specifiek advies, maar ook aan een behandeling van bepaalde klachten? Ook in dat geval kan het de moeite waard zijn om daarvoor even contact op te nemen met een gespecialiseerd arts op vlak van gynaecologie Amsterdam.

Een helder antwoord op al uw anticonceptie vragen

Heeft u seksuele betrekkingen of bent u van plan om deze te hebben en wilt u graag gebruikmaken van een bepaald voorbehoedsmiddel? In dat geval is het altijd een goed idee om even de mogelijkheden te bespreken met een gynaecoloog Amsterdam. Hij of zij kan u namelijk meer vertellen over de verschillende opties waarover u beschikt waardoor u steeds de beste keuze kunt maken. Heel wat dames kiezen tegenwoordig bijvoorbeeld voor een spiraal plaatsen. Het plaatsen van een dergelijk spiraaltje heeft niet veel voeten in de aarde en zorgt meteen voor een optimale bescherming tegen zwangerschap. Wanneer ook u denkt in de richting van het laten plaatsen van een hormoon- of koperspiraaltje is het altijd een goed idee om even een afspraak te maken bij gynaecologie Amsterdam. 

Onderzoek na vaststelling van een afwijkend uitstrijkje

Heeft u een uitstrijkje laten uitvoeren bij uw huisarts of het bevolkingsonderzoek en heeft deze een afwijkend resultaat opgeleverd? In dat geval is het mogelijk om bij gynaecologie Amsterdam een aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Het doel hiervan is het bekomen van een snelle diagnose waardoor op zo kort mogelijke termijn een correcte behandeling kan worden opgestart. In de praktijk is het mogelijk dat u zeer snel na het uitgevoerde onderzoek de resultaten ontvangt. Verschillende medische instanties zoals bijvoorbeeld het Medisch Centrum Wetering streven er zelfs naar om u de resultaten kenbaar te maken na één werkdag volgend op de dag van het onderzoek.

Het laten uitvoeren van een gynaecologische check 

Bijzonder veel dames kiezen er op een zeker ogenblik voor om een afspraak te maken met de dienst gynaecologie Amsterdam. Zij doen dit met als doel om een gynaecologische check uit te laten voeren. Op deze manier moet er uitgesloten kunnen worden dat er iets aan de hand is met niet alleen de baarmoeder en de eierstokken, maar ook met de vagina. Het is mogelijk om een dergelijke controle uit te laten voeren met en zonder verwijzing van een arts. Let wel, op het ogenblik dat er wordt gekozen voor een gynaecologische check op eigen verzoek kan er geen terugbetaling plaats vinden vanuit de verzekering. Voor dames die zonder tussenkomst van een arts een dergelijk onderzoek willen laten uitvoeren bestaan er dus in ieder geval wel degelijk mogelijkheden. Zo kunt u uzelf op een efficiënte manier terug een optimale gemoedsrust bezorgen.