Wat doet de arbodienst eigenlijk?

Vroeger werden arbeiders vaak slecht behandeld, maar tegenwoordig is dat gelukkig in Nederland niet meer het geval. Dat komt omdat er allerlei regels zijn opgesteld in de arbeidsomstandighedenwet (arbowet). Hierin staat dat werkgevers verplicht zijn een basiscontract met een arbodienst te hebben. De arbodienst ondersteunt de werkgever en zijn werknemers bij het naleven van de arbeidsomstandigheden wet middels een arbobeleid en verzuimbeleid. Dat ziet er als volgt uit.  

Verzuimbegeleiding

Mensen die bekend zijn met de arbo, zoals arbodienst Preventix, zijn dit vaak vanuit de verzuimbegeleiding die zo’n arbodienst biedt. Wanneer een werknemer ziek wordt is het namelijk verplicht om die te begeleiden door een bedrijfsarts, iets waar de arbodienst voor kan zorgen.

Risico’s op verzuim beperken

De bedrijfsarts is ook verantwoordelijk voor andere zaken. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van eventuele risico’s op verzuim. Dit wordt gedaan met een zogeheten risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Hierin worden alle mogelijke risico’s voor een werknemer opgenomen, inclusief een evaluatie daarvan en, eventueel, de daarop genomen maatregelen.

Verzuim voorkomen

Wat de arbodienst ook doet is het voorkomen van verzuim. Voor zowel de werkgever als de werknemer is verzuim geen pretje. Verzuim is, mocht je dat nog niet weten, wanneer een werknemer ziek is. Een dagje is niet zo erg, maar langdurige ziek zijn is natuurlijk voor beide partijen erg vervelend. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemer opnieuw te laten integreren wanneer deze weer beter is, of diegene te helpen een nieuwe baan te vinden wanneer dat niet meer gaat. Dat is erg veel werk, dus voorkomen is om deze en uiteraard nog vele andere redenen beter dan genezen!

Dat doet de arbodienst dus!

Nu weet je precies wat de arbodienst doet. We hopen dat je het leuk en leerzaam vond om over dit onderwerp meer te weten te komen.