Op een goede manier scheiden? Het kan echt

Als jij en je partner besluiten om uit elkaar te gaan dan is dat in veel gevallen een verdrietige keuze. Maar als dat besluit eenmaal is gevallen is het belangrijk om de scheiding zo goed mogelijk te regelen. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Voor hen gaat er al veel veranderen als papa en mama niet meer in één huis wonen. Het is daarom belangrijk om te proberen de ruzies en meningsverschillen die er zijn niet over hun hoofden uit te vechten. Een scheidingsmediator kan daarbij helpen.

Goede afspraken voor een probleemloze scheiding

Een echtscheiding valt of staat met goede afspraken. Als de aanstaande ex-partners het over belangrijke zaken eens kunnen worden dan maakt dat de situatie een stuk makkelijker. Onder leiding van de mediator kan er een lijst worden gemaakt van onderwerpen waarover afspraken moeten worden gemaakt. De kinderen, de echtelijke woning, schulden, bezittingen en andere zaken die van belang kunnen zijn. Vervolgens is het zaak te constateren over welke onderwerpen geen overeenstemming is. De mediator kan vervolgens in gesprekken met beide partijen proberen om tot een compromis te komen. Als dat lukt dan worden de afspraken in een convenant vastgelegd dat door beide partijen wordt ondertekend.

Willen jullie je scheiding goed regelen?

Als je op een goede manier uit elkaar wilt gaan dan is het belangrijk om goede afspraken te maken. Dat kan onder leiding van een ervaren echtscheidingsmediator. Die vind je ook in de regio Utrecht. Bekijk onze website voor meer informatie. Hier vind je ook de contactgegevens voor het maken van een afspraak. Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats waarin jullie visie en wensen worden geïnventariseerd. Hopelijk kan er snel een convenant worden opgesteld waar jullie allebei tevreden over zijn. Des te sneller kan de rechter de echtscheiding uitspreken en kunnen jullie allebei verder met je leven.