Alles wat je moet weten over neurofeedback

Door de jaren heen zijn er menig aantal onderzoeken uitgevoerd die als doel hadden om te achterhalen hoe onze hersenen beter te laten functioneren. Verschillende van deze onderzoeken hebben aan het licht gebracht dat onze hersenen beter functioneren op het ogenblik dat ze voorzien worden van de juiste informatie. Al hetgeen wat we doen, denken en voelen wordt uiteraard bepaald door de activiteit in onze hersenen. Op het ogenblik dat er sprake is van een verstoring van deze hersenactiviteit kunnen er klachten ontstaan. Deze klachten variëren van bijvoorbeeld hoofdpijn tot slaaptekort evenals instabiliteit. Het toepassen van neurofeedback in de correcte combinatie met bijvoorbeeld een veranderend leefpatroon kan ervoor zorgen dat de klachten aanzienlijk kunnen afnemen of zelfs volledig kunnen verdwijnen. 

Hoe wordt neurofeedback dan precies toegepast? 

Op het ogenblik dat je, je bewust bent van hetgeen een negatieve invloed op je uitoefent is het mogelijk om daar daadwerkelijk iets aan te gaan doen. In eerste instantie moet er dus worden achterhaald wat het storende element is voor je hersenactiviteit. In principe is het zo dat je tijdens het onderzoek plaatsneemt in een comfortabele stoel. De hersenactiviteit wordt gemeten en er zal je worden gevraagd om verschillende eenvoudige taken uit te voeren. 

Op je hoofd worden elektroden geplaatst die de hersenactiviteit in het oog houden en registreren. Deze EEG wordt zichtbaar op de monitor. Deze staat op haar beurt in verbinding met een animatie monitor. Telkens wanneer er door de EEG-monitor een correcte hersenactiviteit wordt waargenomen en de hersenen dus doen wat er van ze wordt verwacht krijg je een bepaald geluid te horen. Het voorwerp zal zich vervolgens verplaatsen. 

Bovenstaande zorgt ervoor dat je dus eigenlijk toeschouwer bent van je eigen hersenactiviteit. Bovendien is er sprake van een beloning voor de prestaties die door de hersenen worden geleverd. De voorbije jaren hebben aangetoond dat deze methode een structurele en bovendien ook zeer belangrijke meerwaarde met zich mee kan brengen voor onze hersenen.

Op welke voordelen kan je precies rekenen bij neurofeedback?

Neurofeedback brengt in de praktijk verschillende voordelen met zich mee. Het is mede omwille van deze reden dat ze bij steeds meer problemen of klachten wordt aangeraden. Enkele van de verschillende voordelen die je kan ervaren bij neurofeedback zijn de volgende: 

  • Het geheugen evenals het concentratievermogen wordt verbeterd; 
  • Er wordt gezorgd voor een sterk verbeterde slaap; 
  • Het prestatievermogen krijgt een stevige boost; 
  • Er vindt een harmonisatie plaats van de hersenen; 
  • De stress die het lichaam ervaart wordt structureel verminderd;
  • Angstpatronen kunnen worden doorbroken;
  • De resultaten die je weet te realiseren met neurofeedback zijn blijvend;

Het spreekt voor zich dat neurofeedback niet kan worden bestempeld als een wondertherapie. In de praktijk is het dan ook zo dat er eveneens sprake zal moeten zijn van een groot doorzettingsvermogen vanuit de patiënt. Vaak is het dan ook zo dat een verandering in het levenspatroon noodzakelijk is. Alleen op die manier zal je echt een structureel verschil kunnen maken op niet alleen de korte, maar ook op de lange(re) termijn. In ieder geval mag het duidelijk zijn dat kennismaken met neurofeedback voor veel mensen zeer interessant kan zijn.